Dotacja na kapitał obrotowy dla by Insomnia

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2020r. do 31 października 2020r. Wartość projektu: 226 914.12 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 226 914.12 zł. Projekt realizowany jest w ramach programu: Program operacyjny Inteligentny Rozwój; oś priorytetowa 3; Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

dotacja na kapitał obrotowy dla by insomnia